ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย โยธิน เลขสันเทียะ (แขก)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : สะเดาหวาน
อีเมล์ : yothin2521@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พี ไอ อินดัสทรี่ จำกัด
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 276 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 พ.ค. 2556,09:24 น.   หมายเลขไอพี : 115.67.130.221


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล