ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิรายุทธ ชาภักดี (โอ๊ต)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : สะเดาหวาน
อีเมล์ : chapak_dee@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อบต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 77 ม.1 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 พ.ค. 2556,16:11 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.33.14


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล