ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ เทียมทะนง (จี,โต้ง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : ทานตะวัน
อีเมล์ : tong1864@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ตัวเอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โนนดินแดง

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ก.ค. 2556,23:30 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.186.119


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล