ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมรัตน์ จุมรัมย์ (กิ๊บ)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ดอกทานตะวัน
อีเมล์ : googip@windowslive.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตว์บาล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 25 หมู่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 ส.ค. 2556,22:38 น.   หมายเลขไอพี : 101.51.176.14


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล