ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิต ตะโสรัตน์ (จิต)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น :
อีเมล์ : jepom_1111@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : มาลี กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่ง : foreman QC UHT
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 26/1 หมู่5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2557,06:00 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.165.239


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล