ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ลำใย ธงชัย (กุ้ง/อ้วน)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
อีเมล์ : kitsarin tongchai@ Hotmail. com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงแรมนับทอง
ตำแหน่ง : ทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 101ม.1ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30140

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 ก.ย. 2557,12:30 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.103.27


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล