รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พรชัย ภูมิจันทึก (ชัย)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น : รุ่น 8 เฟื่องฟ้า
อีเมล์ : poomjunthuk@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : bcna international
ตำแหน่ง : CAD Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เอกมัย กทม.

วันที่บันทึกข้อมูล : 13 ก.พ. 2559,19:21 น.   หมายเลขไอพี : 1.20.213.180


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล