รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ส.อ ศักดา โชติกุล (หยอย)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : ปทุมมา
อีเมล์ : Sakdun​14533@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ตำแหน่ง : พลขับ หมู่กระสุน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 51/53

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 มิ.ย. 2559,05:04 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.36.191


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล