ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม – โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
หอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/32