ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325926
Page Views 456679
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระมหาพิชัยมงกุฎ

 

อักษรย่อ

..
 
สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  - เหลือง

  น้ำเงิน  หมายถึง  ความขยัน  ความอดทน  ความสามัคคี

   เหลือง  หมายถึง  ปัญญาหรือแสงสว่างที่นำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น