ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 325907
Page Views 456660
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
วิสัยทัศ
 
กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าในโครงการพระราชดำริ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ
พันธกิจ
 
จัดการศึกษาตามพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
 
1.สถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ  กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าทั้งหมด   ได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง  ในการจัดการศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

2.ผู้เรียนในสถานศึกษา ในโครงการพระราชดำริ  กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

3.บุคลากรในสถานศึกษา  ในโครงการพระราชดำริ   กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้าเป็นผู้นำที่มีความรู้  ความสามารถในการจัดการศึกษา   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเต็มศักยภาพ