ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระมหาพิชัยมงกุฎ

 

อักษรย่อ

..
 
สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน  - เหลือง

  น้ำเงิน  หมายถึง  ความขยัน  ความอดทน  ความสามัคคี

   เหลือง  หมายถึง  ปัญญาหรือแสงสว่างที่นำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น