ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นิทานคุณธรรม
นิทานคุณธรรม เรื่อง กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่