ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ
คำขวัญ

นามพระราชทาน   โครงการพระราชดำริ     วิถีพุทธ

สุดยอดภูมิทัศน์    พัฒนาชุมชน   ต้นแบบโรงเรียนในฝัน