คติธรรม
คติธรรม

“จิตตัง  ทันตัง   สุขาวหัง”   จิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้