ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายเมธาวี สถิตย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมและทุนการศึกษา จำนวนเงิน 40,000 บาท ตามโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 ของธนาคารออมสิน โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นฯ และกล่าวแสดงความยินดีแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,20:39   อ่าน 406 ครั้ง