ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนายเมธาวี สถิตย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๕๙ ของธนาคารออมสิน ณ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,20:46   อ่าน 226 ครั้ง