ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่มเกล้าร่วมใจ
วันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำไทยสู่อาเซียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ร่มเกล้าร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมกับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์ฯ และกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยพันเอกจิรสิทธิ์ จันทรมี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ พร้อมด้วยมูลนิธิอาสาสมัครรักษาดินแดนสุรสีห์ร่มเกล้า ในพระอุปถัมภ์ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ค่ายพรหมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2559,11:40   อ่าน 577 ครั้ง