ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เป็นตัวแทนมอบโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า “โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์”  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาธิการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณครูฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณลานประกอบพิธีหน้าเสาธง โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,12:13   อ่าน 281 ครั้ง