ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสหวิทยาเขต ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,18:20   อ่าน 231 ครั้ง