ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลงแขกดำนาตามโครงการเกษตรอินทรีย์น้อย
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาตามโครงการเกษตรอินทรีย์น้อย ร่วมกับโรงเรียนหนองกกและชุมชนบ้านหนองกก ณ แปลงนาชุมชนหนองกก ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,18:31   อ่าน 250 ครั้ง