ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงการบริการ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงการบริการปรึกษาในกลุ่มชายรักชาย บริการปรึกษาในกลุ่มชายรักชาย ปี ๒๕๖๐ ร่วมกับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จัดกิจกรรมอบรมโดยโรงพยาบาลโนนดินแดง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,19:48   อ่าน 341 ครั้ง