ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 319119
Page Views 446711
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำรุ่นที่ ๗

วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัครเดช หลาบนอก และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายปัญญา กุลแก้ว นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำรุ่นที่ ๗ ได้รับความเมตตาจากพระครูนิเทศก์ธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับความเมตตาการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยพระไมตรี ทนฺตกาโย พระนิเทศวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,18:26   อ่าน 20 ครั้ง