ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำรุ่นที่ ๗

วันเสาร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัครเดช หลาบนอก และโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายปัญญา กุลแก้ว นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำรุ่นที่ ๗ ได้รับความเมตตาจากพระครูนิเทศก์ธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับความเมตตาการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยพระไมตรี ทนฺตกาโย พระนิเทศวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,18:26   อ่าน 33 ครั้ง