ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น. คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมอบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,18:24   อ่าน 142 ครั้ง