ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรงกับ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา ซึ่งโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธ ได้ปฏิบัติกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำสวดมนต์ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,14:33   อ่าน 324 ครั้ง