ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทำแบบบันทึก การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดย
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๐ น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมทำแบบบันทึก การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลโนนดินแดง มาให้ความรู้ แนะนำ และสาธิตการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560,17:13   อ่าน 290 ครั้ง