ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” พร้อมทั้งสวมเสื้อขาวเพื่อร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในบริเวณพิธี มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด และได้รับเกียรติจาก นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๓ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,17:53   อ่าน 331 ครั้ง