ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมอบรมระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และทำหน้าที่วิทยากร โดย คุณครูปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์ศิริ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2560,17:57   อ่าน 344 ครั้ง