ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คติธรรม
ปรัชญา
วิสัยทัศ/พันธกิจ/เป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
นโนบายการศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
มาร์ชร่มเกล้า
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
วารสารใต้ร่มทองกราว
สารสนเทศ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2012
ปรับปรุง 23/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 326493
Page Views 457431
ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑, ๕/๑ และ ๕/๒ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( English Conversation) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยคุณครูรวิศุทธ์ ใจแก้ว ทำหน้าที่วิทยากร ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2560,06:48   อ่าน 27 ครั้ง