ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนานักเรียนวิถีพุทธ
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักเรียนวิถีพุทธ หลักสูตรชาวพุทธ โดยมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ จำนวน ๑๖๐ คน เข้ารับการอบรม และได้รับความเมตตาการบรรยาเชิงปฏิบัติการ โดยพระไมตรี ทนฺตกาโย พระนิเทศวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,14:34   อ่าน 149 ครั้ง