ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่องรอยช้างป่าออกหากินในเขตโรงเรียน
ในช่วงเวลากลางคืน วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ได้มีช้างป่า จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เข้ามาหากินบริเวณสวนกล้วยบ้านพักครูและแหล่งเรียนรู้สวนไผ่ ในเขตพื้นที่โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไข และป้องกันเหตุอันตรายจากช้างป่า ต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,14:37   อ่าน 213 ครั้ง