ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ “เราสู้” ในคาบเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยมีผู้กำกับลูกเสือคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,11:40   อ่าน 240 ครั้ง