ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสุข
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำสุข ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายโสธร บุญเลิศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,11:49   อ่าน 348 ครั้ง