ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานทราย โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการบรรยายและปฏิบัติโครงงานแบบ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,11:54   อ่าน 341 ครั้ง