ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทีมอาสาสมัครจากเกาหลีใต้ รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ (ผู้แทนนายอำเภอโนนดินแดง) พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครจากเกาหลีใต้ ได้รับความกรุณาจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการนำเรียนผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา ๓ สัปดาห์ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์และศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านซับคะนิง ซึ่งจะนำไปสู่โครงการความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารระหว่างศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ กับ Silla University ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีคุณครูรวิศุทธ์ ใจแก้ว ทำหน้าที่ถ่ายทอดความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2560,11:56   อ่าน 326 ครั้ง