ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดเทอมใหม่ ๑/๒๕๖๑
      วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัครเดช หลาบนอก ได้กล่าวให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมกับกล่าวต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ ๑. นายปัญญาพงศ์ ดีแล้ว ตำแหน่ง พนักงานราชการ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๒. นายอาทิตย์ สุภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกดนตรีศึกษา ๓.นายธนกร รสหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกฟิสิกส์ ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,10:31   อ่าน 484 ครั้ง