ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเงินเพื่อก่อสร้างเทพื้นปูนขัดมัน อาคารพระเมตตาธิคุณฯ

        วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้รับความเมตตาจากพระกิตติวงศ์เวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ในพิธีมอบเงิน จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้าง “เทพื้นปูนขัดมัน อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พื้นที่ ๑,๗๒๘ ตารางเมตรและความหนา ๐.๐๙ เมตร ให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัครเดช หลาบนอก พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

 

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,08:50   อ่าน 422 ครั้ง