ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สวัสดีคุณครู No Child Left Behind
         วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุม “สวัสดีคุณครู No Child Left Behind” โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประธานเปิดโครงการสวัสดีคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ " มัธยมศึกษา โซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ (บุรีรัมย์) เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร. ๙ “ เด็กรักครู ครูรักเด็ก ” ในการยกระดับคุณภาพนักเรียนแนวคิด No Child Left Behind ( NCLB ) ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง โดยมีผอ.กลุ่มงานฯ ศึกษานิเทศก์ นายทักษิณ แผ้วพลสง รองประธานสหวิทยาเขตละหานทราย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดสหวิทยาเขต เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,08:56   อ่าน 480 ครั้ง