ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมวันพระ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  กิจกรรมที่ลูกร่มเกล้า บุรีรัมย์ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา คือ การปฏิบัติธรรมวันพระ ซึ่งวันนี้ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีจอ ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธ ได้ปฏิบัติกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำสวดมนต์และเล่านิทานเพื่อให้ข้อคิดเตือนใจ ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561,11:09   อ่าน 318 ครั้ง