ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้เปิดภาคเรียนก่อนปฏิทินการเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์” จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๑๐-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พร้อมกันนี้โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ดังนี้ ๑) นายอาทิตย์ สุภาพ สาขาวิชาดนตรี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ๒)นางสาวนฤพร แสนเจ๊ก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ๓)นายธีรพัฒน์ ไกรศรี สาขาวิชาพลศึกษา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ ๔)นายนฤเบศร์ หินไชยศรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้วยความยินดียิ่ง ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,16:15   อ่าน 252 ครั้ง