ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ได้รับเกียรติจาก นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” มีตัวแทนกลุ่มสาระเป็นผู้รับมอบ และร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครู เนื่องในวันเกิด ประจำเดือนเมษายน และต้อนรับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,16:20   อ่าน 215 ครั้ง