ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะครู และบุคคลกรทางการศึกษาและพบนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วน้ำเงิน เหลืองและให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดี ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,16:25   อ่าน 207 ครั้ง