ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ปฏิบัติธรรมวันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธ ได้ปฏิบัติกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำสวดมนต์และเล่านิทานเพื่อให้ข้อคิดเตือนใจ ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,10:34   อ่าน 47 ครั้ง