ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอโนนดินแดง โดยได้รับเกียรติจากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพและวางสิ่งของพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จากนั้นประธานในพิธีนำจิตอาสาฯ กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกล่าวให้โอวาทจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,10:41   อ่าน 45 ครั้ง