ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือแห่งชาติ วันนี้ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายธนภณ ธนะสีรังกูร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ นำรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ลูกเสือโลก) ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ลูกเสือขั้นพิเศษ)และผู้กำกับกลุ่มลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ลูกเสือหลวง) และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเป็นวันบำเพ็ญประโยชน์ ของลูกเสือ – เนตรนารี ณ บริเวณอาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,11:03   อ่าน 304 ครั้ง