ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบรางวัลตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำสัปดาห์
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำสัปดาห์ ได้รับเกียรติจากนายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีคำถามที่แตกต่างกันให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม นักเรียนสามารถดูคำถามประจำสัปดาห์ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องคณิตศาตร์ อาคาร ๑ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2562,11:38   อ่าน 346 ครั้ง