ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันดินโลก
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน ในปีนี้ทางโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมปลูกต้นสาละ ซึ่งเป็นไม้ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้งตอนประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ณ บริเวณโดยรอบลานประกอบพิธีหน้าเสาธง โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,11:39   อ่าน 407 ครั้ง