ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ปฏิบัติธรรมวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีกุน ด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ โรงเรียนวิถีพุทธ ได้ปฏิบัติกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นผู้นำสวดมนต์และเล่านิทานเพื่อให้ข้อคิดเตือนใจ ณ อาคารพระเมตตาธิคุณ ๓๖ ปี โรงเรียน ---cr.คุณครูศุภพงษ์ หล้าล้ำจำรัสกุล
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,11:44   อ่าน 431 ครั้ง