ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมถวายเทียนพรรษา ๒๕๖๓
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมสานต่อประเพณีอันดีงามและสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ วัดโนนดินแดงใต้ วัดโนนดินแดงเหนือ วัดป่าโนนดินแดง และวัดใหม่ชัยมงคล โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ นายธนภณ ธนะสีรังกูร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีนี้ตรงกับวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) เป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่ดีให้กับนักเรียน จะได้ช่วยกันรักษาธรรมเนียม ประเพณีนี้ ตลอดไป

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:06   อ่าน 169 ครั้ง