ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้กำหนดยื่นเอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่สมัครผ่านระบบออนไลน์พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการรับสมัคร ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้สมัคร ใบรับรองการจบการศึกษาแลรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2564,18:57   อ่าน 232 ครั้ง